Urządzenie do głuszenia zwierząt
z zastosowaniem trzeciej elektrody
STZ IIIE

STZ IIIE

  • system rozpoznawania zwierząt zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
  • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
  • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
  • możliwość zmiany programu głuszenia jednym przyciskiem
  • możliwość podłączenia ramion YP/IIIE wyposażonych w przycisk uruchamiający proces głuszenia
  • rejestracja parametrów pracy

Zastosowanie trzeciej elektrody ogranicza niekontrolowane odruchy zwierzęcia (wierzganie) występujące w skutek głuszenia oraz zapewnia dodatkową ochronę operatora. Ponadto, zmniejsza ryzyko powstania pęknięć kręgosłupa oraz przekrwień w mięśniach głuszonego zwierzęcia. Trzecią elektrodę można zamontować na pneumatycznym ramieniu (naramienna) lub na ścianie klatki (doklatkowa). Uruchamiana jest automatycznie.

Urządzenie STZ-6 składa się z dwóch zasadniczych zespołów:

– zasilacza sieciowego z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG821 i rejestratora parametrów głuszenia,
– ramion głuszących.

Zespół zasilacza umieszczony jest w szczelnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na obudowie zasilacza, z boku, umieszczono specjalne gniazdo do przyłączenia ramion głuszących.

Działanie urządzenia oparte jest na zasadzie automatycznego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia. W stanie gotowości do pracy, na rozwartych elektrodach ramion występuje wyłącznie niskie bezpieczne napięcie pomiarowe około 15 V. W chwili dociśnięcia elektrod do ciała zwierzęcia, następuje pomiar rezystancji oraz automatyczne podanie napięcia głuszenia < 400 V, które samoczynnie zostaje odłączone po zakończeniu procesu głuszenia (tj. rozwarciu elektrod).

wykaz podzespołów

Zasilacz STZ-6 III elektroda (M0072)

Ramiona YP/IIIE (M0065)

Rozdzielacz IIIE (M00167)

Elektrozawór – dwie sztuki (M00168)

III elektroda naramienna (M00149)

Balanser (EM0150)

Zasilacz STZ-6 III elektroda (M0072)

Ramiona YP/IIIE (M0065)

Rozdzielacz IIIE (M00167)

Elektrozawór (M00168)

III elektroda dodatkowa (M00150)

Balanser (EM0150)

Zasilacz STZ-6 III elektroda (M0072)

Ramiona YP/IIIE (M0065)

Rozdzielacz IIIE (M00167)

Elektrozawór (M00168)

III elektroda naramienna (M00149)

Konwerter (M0066)

Balanser (EM0150)

Przeznaczenie

Zasilacz STZ 6 – jest przystosowany do oszałamiania elektrycznego zwierząt z przyłożeniem elektrod do głowy. Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt.

Dane techniczne

InputOutput
U = 230 V; 50 HzU < 400 V
P < 700 WI 0,02 ÷ 2,5 A
I < 3 A50 ÷ 800 Hz

• szczelność skrzynki – IP 55

Rejestrator parametrów głuszenia

Urządzenie rejestrujące spełnia wymagania Rozporządzenia Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. ( załącznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Urządzenie rejestrujące jest fabrycznie zainstalowane w urządzeniu głuszącym STZ-6. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych związanych z ubojem i zapisuje te wartości na karcie pamięci SDHC umieszczonej w gnieździe rejestratora i opcjonalnie bezpośrednio na komputerze. Wartości parametrów głuszenia są rejestrowane w postaci tekstowej.

Ramiona X

Ramiona XP

Ramiona YP

Ramiona Y

Ramiona VD

Rynna do królików

ramiona_kroliki_01